Heading

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки та захисту персональних даних

Ця Політика щодо обробки та захисту персональних даних (надалі – «Політика») розроблена Фізичною особою-підприємцем ФОП Щербанюк Діана, код за ЄДРПОУ: 3740603846, що зареєстрована за адресою: 65069, м. Одеса, проспект Добровольського, буд. 98, кв. 79 (надалі за текстом – «Ми» у відповідних відмінках), яка є володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (надалі – «Закон») та регулюється цим Законом.
Реєструючись на Вебсайті чи данаючи нам дані про оплаті послуг на Вебсайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб’єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
Цією Політикою Ми хочемо поінформувати Вас про те, які саме персональні дані та в який спосіб Ми обробляємо, а також цілі та засоби обробки та захисту персональних даних. Ця Політика поширюється на всі види персональних даних, що надає користувач при відвідуванні вебсайту https://w.wlaunch.net/i/lapki (надалі – «Вебсайт») чи замовленні будь-якого практикуму, що розміщений на Вебсайті.
Використовуючи та реєструючись на Вебсайті, а також при здійсненні замовлення практикумів через Вебсайт, Ви підтверджуєте, гарантуєте та заявляєте про те, що Ви прочитали та зрозуміли цю Політику і надаєте однозначну згоду на обробку Нами Ваших персональних даних у відповідності до цієї Політики. Якщо Ви не погоджуєтеся з цією Політикою у повному обсязі, будь ласка, не використовуйте Вебсайт та не замовляйте практикуми.
Ми можемо час від часу доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Політику. Ми можемо вносити зміни до цієї Політики без попереднього повідомлення Вас, тому рекомендуємо регулярно перевіряти цю Політикуна Вебсайті і таким чином Ви погоджуєтесь на внесення будь-яких змін до Політики.
Ця Політика складена українською мовою.
1.Які персональні дані Ми можемо обробляти?
a.Прізвище, ім'я, по батькові;
b.Електронна адреса;
c.Номери телефонів;
d.Файли cookie
e.Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям “Персональні дані”.
2.Для чого Ми обробляємо персональні дані?
a.Мета обробки персональних даних — інформування Вас за допомогою відправки електронних листів чи повідомлень в соціальних мережах про новини та послуги; інформування про бронювання занять, підтвердження дати проведення, переносу занять, укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу до послуг, інформації та/або матеріалів, що містяться на Вебсайті або направлення іншої інформації, що повʼязана з наданням послуг, які замвляються через Вебсайт.
b.Також за цією Політикою Ми маємо право направляти Вам повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Ви завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Нам лист на адресу електронної пошти, що розміщена на Вебсайті з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
c.Ми можемо автоматично збирати інформацію про ваш веб-браузер та пристрої, якою ви користуєтеся для доступу до нашого веб-сайту за допомогою файлів cookie.
d.Файли cookie - це невеличкі плагіни, які застосовуються, коли ви відвідуєте на наш Вебсайт, ми відправляємо один або декілька файлів cookie на ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість послуг, збирати статистику відвідувань тощо. Ви завжди можете від них відмовитись, змінивши налаштування браузера.

3.На якій підставі Ми оброблюємо персональні дані?
a.Ми обробляємо персональні дані тільки в разі їх заповнення та / або відправки Вами самостійно через спеціальні форми, розташовані на Вебсайті. Заповнюючи відповідні форми та / або відправляючи свої персональні дані Нам, Ви висловлює свою згоду з цією Політикою.

4.Навіщо Ми отримуємо Вашу згоду та як її можна відкликати?
a.Приймаючи умови цієї Політики, Ви надаєте Нам однозначну згоду на збір, використання та обробку персональних даних у відповідності до цієї Політики і підтверджує, що, даючи таку згоду, Ви дієте за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, транскордонної передачі, знеособлення, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України.
b.Вищевказана згода також включає Вашу згоду на внесення Вас до бази користувачів Вебсайту в день оплати першого заняття.

5.Яким чином Ми збираємо, зберігаємо та передаємо персональні дані?
a.Безпека персональних даних, яка Нами обробляється, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних.
b.Ми забезпечуємо збереження персональних даних і вживаємо всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
c.6.3. Ваші Персональні дані ніколи та ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням вимог чинного законодавства України.
d.У разі виявлення неточностей в персональних даних, Ви можете актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Нам відповідного повідомлення на адресу електронної пошти, що вказана на Вебсайті з позначкою «Актуалізація персональних даних».
e.Термін обробки персональних даних є розумним настільки, що дасть Нам можливість надавати Вам послуги без додаткових уточнень. Ви можете в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Нам повідомлення на електронну адресу, що вказана на Вебсайті з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6.Щодо транскордонної передачі персональних даних
a.Ми гарантуємо, що початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобовʼязуємосьпереконатися в тому, що іноземною державою, на територію якою передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
b.Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі Користувача на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

7.Прикінцеві положення
a.Ви може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних, звернувшись до Нас на електронну адресу, що вказана на Вебсайті.
b.У цій Політиці будуть відображені будь-які зміни Політики обробки персональних даних. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
c.Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://w.wlaunch.net/i/lapki.
Ця політика конфіденційності набуває чинності з 18.01.2024